Gyáli Bartók Béla Általános Iskola

Áprilisban az étkezési napok száma: 18

Gyáli Bartók Béla Általános Iskola 

2020. március 10. (kedd) 7:00-10:00 és 15:00-17:00 között

Gyáli Zrínyi Miklós Általános Iskola
2020. március 12. (csütörtök) 7:00-10:00 és 15:00-17:00 között

Gyáli Ady Endre Általános Iskola
2020. március 17. (kedd) 7:00-10:00 és 15:00-17:00 között

Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft.
(Gyál, Rákóczi F. u. 44.)

2020. március 25. (szerda) 8:00-16:30 között

Azoknak, akik lemaradtak a márciusi befizetésről, a fenti időpontokban van lehetőség hóközi befizetésre is!

Baranya TibornéKedves Látogató!

Szeretettel köszöntjük iskolánk honlapján!

Intézményünk 33 éves múltra tekint vissza.  A nagy és híres almamaterek korához képest csekélynek mondható ez az idő, de a gyermekek életében az általános iskolában eltöltött 8 év meghatározó. A négy „generációra” visszatekintő múltunk kötelez, meghatároz, segít minket jelenünk megélésében stratégiai terveink kitűzésében, a fejlődési irányok meghatározásában.

Iskolánkban 340 tanuló oktatását nevelését 36 pedagógus, 6 oktatást nevelést segítő látja el. A tantestület stabil, nincs nagy fluktuáció, nincs üres álláshelyünk. Sokan 20-30 vagy még több éve dolgozunk együtt.

Tanulóösszetételünk meghatározza feladatinkat, arra törekszünk, hogy mindenki megkapja a neki megfelelő képzést.

Célunk az, hogy a Bartók iskolából testileg, lelkileg egészséges, korszerű tudással rendelkező, környezettudatos, intelligens gyerekek kerüljenek ki.

A beiskolázási körzetünkben élő családok nagyon eltérő szociális, anyagi és kulturális helyzete, a gyerekek különböző képességei, adottságai rámutatnak feladatainkra.

Nagyon fontos szerepe van a fejlesztésnek, felzárkóztatásnak, de legalább ennyire hangsúlyos a tehetséggondozás, tehetségfejlesztés is.

Profilunk, az egyre népszerűbb informatika tagozat mellett,  a környezettudatos , egészségtudatos nevelés, a családok, gyerekek szociálpedagógiai támogatása, a fejlesztő munka és a prevenció:

  • Emelt szintű informatikaoktatás, programozás, robotika.

Célunk, hogy az intézményből kikerülő nyolcadikosok olyan korszerű informatikatudással rendelkezzenek, ami megkönnyíti pályaválasztásukat, továbbtanulásukat, hogy a munkaerőpiac keresett szakemberei legyenek. A tagozatos gyerekek már ötödik osztálytól programozni is tanulnak, robotikával is foglalkoznak, megismerik a legkorszerűbb informatikai eszközök kezelését is, mint pl. 3D nyomtatók.

  • Felzárkóztatás, hátrányok kompenzálása:

      - fejlesztőpedagógus, gyógypedagógus fejlesztő foglalkozások,

- egyéni fejlesztés/megsegítés hangsúlyozottan első és második                         évfolyamon  pedagógiai asszisztensek bevonásával,

           - „Háttér „foglalkozások / szakkör / feladata a prevenció,

           - „Arizóna” szoba,

- szociálpedagógusok, családsegítők alkalmazása napköziben,           gyermekvédelemben, családok megsegítésében.

Iskolánk pedagógiai programja lehetőséget ad a különleges bánásmódot igénylő diákok ellátására. Tapasztalatunk, hogy a prevencióra kell minél nagyobb hangsúlyt fektetni, főként alsó tagozaton.

  • Tehetséggondozó tevékenység:

 Az informatika tagozaton kívül magyar, angol és matematika, informatika tantárgyakból csoportbontásban folyik az oktatás, számos házi, városi, területi és országos versenyre készítjük fel tanulóinkat.

  • Környezettudatos nevelés: örökös ökoiskolaként fontos, hogy tudják, felelősségüket a Föld jövőjének alakulásában.
  • Sport tevékenység: az egészséges életmódra nevelést is nagyon fontosnak tartjuk.

Kiemelt sportágunk a kosárlabda, tanórán és tanórán kívül is lehetőségük van a gyerekeknek sportolni, kosarazni már első osztálytól.

Iskolánk részt vesz a kosárpalánta programban, és 2017. szeptembere  óta működik  a  BC KNIGHTS GYÁL GYÁLI LOVAGOK KOSÁRLABDA SULI

Az alsó tagozatos  Amazonok és  Lovagok havi rendszerességgel vesznek részt  versenyeken, szoros együttműködésben  a Törekvés SE-vel  és a  Zsiros  Akadémiával, felső tagozaton pedig a Diákolimpián minden korcsoportban indítunk   csapatot.

Tárgyi feltételeinket igyekszünk bővíteni, a rendelkezésünkre álló lehetőségeket igénybe venni.

Az intézmény infrastruktúrája teljesen megújult, ami köszönhető Gyál Város Önkormányzatának, és a Monori Tankerületnek.

Tanulóink jól felszerelt tantermekben tanulhatnak, korszerű eszközöket használhatnak.

Az elmúlt években teljes körű volt az informatikai fejlesztés, az eszközállomány megújulása.

2016-ben mindkét informatika tantermük teljes gépparkja megújult, a 2017-es tanévben pedig bevezetésre kerül a tabletekkel támogatott oktatás, a  Smart-School rendszer, és ezzel egyidőben megkezdtük a robotika oktatását is.

Kaptunk robotokat, projektorokat, laptopokat, interaktív táblákat.

Az iskolaépület teljes hőszigetelése, homlokzat festése, a bejárati portál felújítása, termek linóleumának cseréje is hozzájárul az igényes környezet kialakulásához.

Munkatársaink emberi és szakmai tapasztalata, a tanórai és tanórán kívüli tevékenységek sokszínűsége, tanulóink és szüleik kötődése iskolánkhoz, az utóbbi években megvalósult fejlesztések, pedagógiai innovációk, mind afelé mutatnak, hogy jó bartókosnak lenni!

Gyál, 2019. 02. 18.

 

Baranya Tiborné
intézményvezető