Gyáli Bartók Béla Általános Iskola

 

Köszöntő

Baranya TibornéKedves Látogató!

Szeretettel köszöntjük iskolánk honlapján!

Intézményünk majd 40 éves múltra tekint vissza.  A nagy és híres almamaterek korához képest csekélynek mondható ez az idő, de a gyermekek életében az általános iskolában eltöltött 8 év meghatározó. A  „generációkra” visszatekintő múltunk kötelez, meghatároz, segít minket jelenünk megélésében stratégiai terveink kitűzésében, a fejlődési irányok meghatározásában.

Iskolánkban tanulólétszáma folyamatosan emelkedik  A  2021/22-es tanévet  418 tanuló,  45 pedagógus 15  segítő munkatársunk  kezdte meg. 

A tantestület stabil, nincs nagy fluktuáció, sokan 20-30 vagy még több éve dolgozunk együtt.

Tanuló összetételünk meghatározza feladatainkat, arra törekszünk, hogy mindenki  a neki megfelelő képzést kapja meg.

Célunk az, hogy a Bartók iskolából testileg, lelkileg egészséges, korszerű tudással rendelkező, környezettudatos, intelligens gyerekek kerüljenek ki.

A beiskolázási körzetünkben élő családok nagyon eltérő szociális, anyagi és kulturális helyzete, a gyerekek különböző képességei, adottságai rámutatnak feladatainkra.

Nagyon fontos szerepe van a fejlesztésnek, felzárkóztatásnak, de legalább ennyire hangsúlyos a tehetséggondozás, tehetségfejlesztés is.

Profilunk, az egyre népszerűbb informatika tagozat mellett,  a környezettudatos nevelés, a családok, gyerekek szociálpedagógiai támogatása, a fejlesztő munka és a prevenció.

 

  • Emelt szintű informatikaoktatás, programozás, robotika:

Célunk, hogy az intézményből kikerülő nyolcadikosok olyan korszerű informatikatudással rendelkezzenek, ami megkönnyíti pályaválasztásukat, továbbtanulásukat, hogy a munkaerőpiac keresett szakemberei legyenek. A tagozatos gyerekek már ötödik osztálytól programozni is tanulnak, robotikával is foglalkoznak, megismerik a legkorszerűbb informatikai eszközök kezelését is, mint pl. 3D nyomtatók, robotok, drónok.  A legtehetségesebbek meghívásos alapon szerveződő informatika-robotika szakkörön  fejleszthetik  tudásukat. 

  • Felzárkóztatás, hátrányok kompenzálása:

  A fejlesztő munkában  fejlesztőpedagógusok, gyógypedagógusok, logopédus, pszichológus  és az osztálytanítók is részt vesznek.

A  fejlesztő foglalkozások az  szakvéleményekben  rögzített időkeretben és formában  csoportos és egyéi fejlesztés  formájában zajlanak.  Ezt kiegészítendő a mindenkori első évfolyamon pedagógiai asszisztensek is részt vesznek a fejlesztő, felzárkóztató munkában. Elsősorban egyéni megsegítés/gyakorlás irányítása a feladatuk az osztálytanító irányítása  mellett. 

 „Háttér „foglalkozások / szakkör /.  Célja a prevenció.

 „Arizóna” szoba 

Hatékony gyermekvédelmi tevékenység.

Iskolánk pedagógiai programja lehetőséget ad a különleges bánásmódot igénylő diákok ellátására. Tapasztalatunk, hogy a prevencióra kell minél nagyobb hangsúlyt fektetni, főként alsó tagozaton.

 

  • Tehetséggondozó tevékenység:

 Az informatika tagozaton kívül magyar, angol és matematika, informatika tantárgyakból csoportbontásban folyik az oktatás, sok házi, városi, területi és országos versenyre készítjük fel tanulóinkat.

  • Sport tevékenység: az egészséges életmódra nevelés is fontos feladat.  Kiemelt sportágunk a kosárlabda, tanórán és tanórán kívül is lehetőségük van a gyerekeknek sportolni, kosarazni már első osztálytól. A Gyáli BKSE kosárlabda szakosztálya - a Lovagok és Amazonok-   iskolánkban tartják  edzéseiket. 
  • Környezettudatos nevelés: örökös ökoiskolaként fontos, hogy tudják, felelősségüket a Föld jövőjének alakulásában. 

Tárgyi feltételeinket igyekszünk bővíteni, a rendelkezésünkre álló lehetőségeket igénybe venni.  Állandó feladatunknak tekintjük,  hogy megteremtsük  a nyugodt  és hatékony tanulás-tanítás   feltételeit,  tanulóink jól felszerelt tantermekben tanulhassanak, korszerű eszközöket használhassanak.

Az intézmény infrastruktúrája az utóbbi években teljesen megújult, ami köszönhető Gyál Város Önkormányzatának, és a Monori Tankerületnek és  a gyáli vállalkozók  támogatásának.  Az iskolaépület teljes hőszigetelése, homlokzat festése, a bejárati portál felújítása, termek linóleumának cseréje, a tornaterem  padlóburkolatának korszerűsítése  is hozzájárul az igényes környezet kialakulásához.

Munkatársaink emberi és szakmai tapasztalata, a tanórai és tanórán kívüli tevékenységek sokszínűsége, tanulóink és szüleik kötődése iskolánkhoz, az utóbbi években megvalósult fejlesztések, pedagógiai innovációk, mind afelé mutatnak, hogy jó bartókosnak lenni!

 

Gyál, 2021. 10. 22.

 

Baranya Tiborné
Igazgató