Gyáli Bartók Béla Általános Iskola

 

Super User

Super User

2021. október 19., kedd 00:00

Tornaterem felújítás

Tisztelt Szülők!   2021. október 19-én  megkezdődött tornatermünk  padlóburkolatának  modernizálása.  A  felújítás Gyál Város  Önkormányzata, a Monori Tankerületi Központ és a gyáli Vállalkozók összefogása révén  valósul meg.

2021.  október 16-17-én  Kiss Tamás és Sahi László testnevelők szervező munkájának köszönhetően  az OTP önkéntesek, a Bartók Béla Általános Iskola  szülői közössége és tanulóinak  lelkes csoportja felújította a bordásfalakat és  lefestette a tornaterem falait.  Köszönjük mindenkinek aki az idejét, energiáját ránk szánta.

Látogasson el a facebook oldalunkra a képek megtekintéséhez.

2016. november 10., csütörtök 01:00

Mit jelent az, hogy ÖKOISKOLA?

Az emberiség jelenlegi legnagyobb kihívása a környezeti válság. A környezettudatosabb életvitel kialakítása a válsággal való megküzdés egyik fő eszköze. Ehhez a célkitűzéshez járulnak hozzá az ökoiskolák azzal , hogy a jövő generációjának nevelése során a környezettudatosan cselekvő állampolgár eszményképét tartják szem előtt.

Ökoiskoláknak azok az iskolák nevezhetők, ahol:

 • Az iskola helyi tantervében és pedagógiai programjában meghatározó szerep jut a környezeti nevelésnek, a fenntarthatóság kérdéskörének.
 • A tanulók aktív és egyenrangú szereplői az iskolai életnek, beleszólási joggal az őket érintő kérdésekbe.
 • Az iskola dolgozói (vezetőség, tanári kar, technikai személyzet) tudatában van  a fenntarthatóság kérdéskörének fontosságával és ezt a szempontot mindennapi munkája során érvényesíti.
 • Az iskola a szülőkkel, illetve a helyi közösségekkel együttműködve részt vesz a helyi környezeti problémák vizsgálatában, megoldásában.
 • Az iskola működtetése a lehető legkörnyezetkímélőbb módon történik.
 • Az iskola lehetőséget biztosít tanulói számára tanterven kívüli tanulási formákra (erdei iskola, terepgyakorlatok, projektek).

Iskolánk az Emberi Erőforrás Minisztériuma és a Földművelésügyi Minisztérium pályázatán elnyerte az “ÖRÖKÖS ÖKOISKOLA” címet.

2016. november 09., szerda 00:00

Bartók Alapítvány

Adószám: 18678314-1-13

Bírósági bejegyzés száma: AM 1468

Székhely:  2360 Gyál, Bartók Béla utca 75.

Kuratórium elnöke:  Fekete Zoltánné Marsi Judit  (igazgató helyettes)

Kuratóriumi tagok:  Feketéné  Beer Szilvia (Szmk  elnök),  Kunkli  Józsefné  (szülő)   Széphegyiné Rávai Mária (szülő),  Simonné  Szabó Mónika  (szülő)

A Bartók Alapítvány azzal a céllal jött létre, hogy a Gyáli Bartók Béla Általános Iskola tanulói részére támogatást nyújtson az alábbi területeken:

 Tehetséges tanulók fejlesztése:

 • Versenyek nevezési díjához való hozzájárulás.
 • Helyi versenyek díjainak biztosítása.

Szabadidős tevékenység támogatása:

 • Szakkörökhöz, sporttevékenységhez szükséges eszközök, felszerelések beszerzésének támogatása.

Hátrányos helyzetű tanulók támogatása:

 • Kulturális rendezvényekre belépőjegyek és részvételi díj hozzájárulás biztosítása.
 • Hozzájárulás tanulmányi kirándulásokhoz, táborozáshoz.

Bartók Díj létrehozása:

Évente egy alkalommal kitüntetésre kerül az iskola egy kiváló tanulója és egy pedagógusa, akiket az alapítvány kuratóriuma  az iskola eredményeinek növelése, hírnevének öregbítése érdekében kifejtett tevékenysége miatt választ ki.

Annak érdekében, hogy a fenti fő célokat megvalósítsa, lehetőséget teremt a  szükséges pénzügyi keret biztosítására.

 • Természetes és jogi személyek által nyújtott adományok befogadásával
 • Pályázatok benyújtásával
 • Programok szervezésével.

 

Köszönjük mindenkinek aki adója 1%-nak felajánlásával hozzájárult zavartalan működésünkhöz.

Az alapítvány számlaszáma:  Takarékbank ZRT  64400044-10416626-00000000

      Fekete Zoltánné Marsi Judit
             igazgató helyettes,
az alapítvány kuratóriumának elnöke