Gyáli Bartók Béla Általános Iskola

 


Mit jelent az, hogy ÖKOISKOLA?

Mit jelent az, hogy ÖKOISKOLA? Kiemelt

Az emberiség jelenlegi legnagyobb kihívása a környezeti válság. A környezettudatosabb életvitel kialakítása a válsággal való megküzdés egyik fő eszköze. Ehhez a célkitűzéshez járulnak hozzá az ökoiskolák azzal , hogy a jövő generációjának nevelése során a környezettudatosan cselekvő állampolgár eszményképét tartják szem előtt.

Ökoiskoláknak azok az iskolák nevezhetők, ahol:

  • Az iskola helyi tantervében és pedagógiai programjában meghatározó szerep jut a környezeti nevelésnek, a fenntarthatóság kérdéskörének.
  • A tanulók aktív és egyenrangú szereplői az iskolai életnek, beleszólási joggal az őket érintő kérdésekbe.
  • Az iskola dolgozói (vezetőség, tanári kar, technikai személyzet) tudatában van  a fenntarthatóság kérdéskörének fontosságával és ezt a szempontot mindennapi munkája során érvényesíti.
  • Az iskola a szülőkkel, illetve a helyi közösségekkel együttműködve részt vesz a helyi környezeti problémák vizsgálatában, megoldásában.
  • Az iskola működtetése a lehető legkörnyezetkímélőbb módon történik.
  • Az iskola lehetőséget biztosít tanulói számára tanterven kívüli tanulási formákra (erdei iskola, terepgyakorlatok, projektek).

Iskolánk az Emberi Erőforrás Minisztériuma és a Földművelésügyi Minisztérium pályázatán elnyerte az “ÖRÖKÖS ÖKOISKOLA” címet.