Gyáli Bartók Béla Általános Iskola

 


Tanítók bemutatkozása: Ludányi Eszter

Tanítók bemutatkozása: Ludányi Eszter Kiemelt

Bemutatkozás - Ludányi Eszter (Eszter néni) Ludányi Eszter vagyok, a 2023/24. tanévtől a Gyáli Bartók Béla Általános Iskola tanító nénije leszek. Szeptembertől bevezethetem az elsősöket a betűk és számok csodálatos világába. Családommal egy fél éve költöztünk Gyálra. A munkahely-választásnál rögtön megfogott az iskola légköre, családias hangulata. Bartókos kisdiákként kezdi meg a kislányom is tanulmányait a következő tanévtől. Jelenleg egy budapesti iskolában dolgozom tanítóként, ahol 23 éve kezdtem a pályát. Osztályfőnökként magyart, matematikát, környezetismeretet és testnevelést tanítok a 4.évfolyamon, ezenkívül ének-zenét az 1.osztályban. A tehetséges tanulókat különböző versenyekre készítem fel, a lemaradókat pedig fejlesztéssel segítem. A munkám során a Meixner-módszert alkalmazom, mert azt tapasztaltam, hogy ez megkönnyíti a gyerekek számára az olvasás és a magyar nyelvi ismeretek elsajátítását. A művészeti osztályaimmal minden évben - a képző- és zeneművészetet a tánccal ötvözve - színjátszó vizsga- előadással készültünk. Szívesen szervezek diákjaimnak színház- és múzeumlátogatást, rendszeresen viszem őket kirándulásra, szánkó ill. nyári táborba. Túravezetőként sok szabadtéri programot szervezek. A természet megismerése mellett fontosnak tartom a környezettudatos nevelést és a környezetvédelmet. A tanóráimon törekszem a nyugodt környezet kialakítására, a sokszínűségre, a tevékenykedtető játékos feladatokra és a változatos munkaformák alkalmazására, amelyben nemcsak a gyermek tudása, hanem önbizalma is fejlődni tud. Célom, hogy a tanítványaim szívesen járjanak az iskolába, legyenek nyitottak a világ iránt. Fontos, hogy zökkenőmentes legyen az óvoda és az iskola közötti átmenet a számukra. Társaikkal megismerjék egymást, egy erős, támogató és elfogadó osztályközösséget alakítsanak ki. Igyekszem a szülőkkel hatékony és együttműködő kapcsolatot kialakítani, mert hiszek benne, hogy a gyermekek fejlődése közös célok mentén valósul meg a leghatékonyabban. Nagy izgalommal és kíváncsisággal várom leendő elsős gyerekeket