Gyáli Bartók Béla Általános Iskola

 

Fekete Zné. Marsi Jutka

Fekete Zné. Marsi Jutka

2023. augusztus 28., hétfő 00:00

Első napi tudnivalók

Tisztelt Szülők! Kedves Gyerekek! 

A tankönyvosztás időpontja:  2023. augusztus 29.  12-18 óráig

2023. augusztus 30.  8-17 óráig.

2023. augusztus 30. 17. óra Az elsősösök ismerkedési délutánja.

Szeptember 1-jén  8-9 óráig ünnepélyes tanévnyitó  lesz, melyre szeretettel várjuk a szülőket is.  Megjelenés iskolai ünneplőben. 

Ezt követően 3 órát tartunk.  11.45-től  hazamehet, aki az erre vonatkozó nyilatkozatot visszahozta. 

Napközi 16 óráig van. 

További információkat a szülői értekezleteken kaphatnak, melynek időpontjáról az osztályfőnököktől kapnak  felvilágosítást. 

Tisztelettel. 

 

                                                                             Baranya Tibonré igazgató

2023. augusztus 02., szerda 00:00

Határtalanul 2022.

2023. május 22., hétfő 00:00

Tanítók bemutatkozása: Ludányi Eszter

Bemutatkozás - Ludányi Eszter (Eszter néni) Ludányi Eszter vagyok, a 2023/24. tanévtől a Gyáli Bartók Béla Általános Iskola tanító nénije leszek. Szeptembertől bevezethetem az elsősöket a betűk és számok csodálatos világába. Családommal egy fél éve költöztünk Gyálra. A munkahely-választásnál rögtön megfogott az iskola légköre, családias hangulata. Bartókos kisdiákként kezdi meg a kislányom is tanulmányait a következő tanévtől. Jelenleg egy budapesti iskolában dolgozom tanítóként, ahol 23 éve kezdtem a pályát. Osztályfőnökként magyart, matematikát, környezetismeretet és testnevelést tanítok a 4.évfolyamon, ezenkívül ének-zenét az 1.osztályban. A tehetséges tanulókat különböző versenyekre készítem fel, a lemaradókat pedig fejlesztéssel segítem. A munkám során a Meixner-módszert alkalmazom, mert azt tapasztaltam, hogy ez megkönnyíti a gyerekek számára az olvasás és a magyar nyelvi ismeretek elsajátítását. A művészeti osztályaimmal minden évben - a képző- és zeneművészetet a tánccal ötvözve - színjátszó vizsga- előadással készültünk. Szívesen szervezek diákjaimnak színház- és múzeumlátogatást, rendszeresen viszem őket kirándulásra, szánkó ill. nyári táborba. Túravezetőként sok szabadtéri programot szervezek. A természet megismerése mellett fontosnak tartom a környezettudatos nevelést és a környezetvédelmet. A tanóráimon törekszem a nyugodt környezet kialakítására, a sokszínűségre, a tevékenykedtető játékos feladatokra és a változatos munkaformák alkalmazására, amelyben nemcsak a gyermek tudása, hanem önbizalma is fejlődni tud. Célom, hogy a tanítványaim szívesen járjanak az iskolába, legyenek nyitottak a világ iránt. Fontos, hogy zökkenőmentes legyen az óvoda és az iskola közötti átmenet a számukra. Társaikkal megismerjék egymást, egy erős, támogató és elfogadó osztályközösséget alakítsanak ki. Igyekszem a szülőkkel hatékony és együttműködő kapcsolatot kialakítani, mert hiszek benne, hogy a gyermekek fejlődése közös célok mentén valósul meg a leghatékonyabban. Nagy izgalommal és kíváncsisággal várom leendő elsős gyerekeket

Bemutatkozás – Kósáné Limbóczki Éva (Éva néni) 26 éve lakom családommal Gyálon. 1994-ben végeztem a Budapesti Tanítóképző Főiskolán, azóta alsós gyermekeket tanítok. Szeretek tanítani, gyermekekkel foglalkozni, megtanítani őket olyan dolgokra, amelyeket eddig nem tudtak. Hivatásomban a legnagyobb kihívásnak, és egyben a legszebbnek tartom az első osztályba lépő kisdiákok előtt kitárni a tudás kapuját, megszerettetni velük a tanulást. Fontosnak tartom, hogy mindezt élményként, jó játékként éljék meg. Mindehhez szeretetteljes, nyugodt légkör kialakítására törekszem. Tanítóként a feladatom sokrétű: az ismeretátadás, a képességfejlesztés, a lemaradó tanulók felkarolása, a tehetséggondozás, a motiváció, az érdeklődés felkeltése, harmonikus környezet kialakítása. Célom, hogy a gyermekek iskola biztonságot nyújtó közegében váljanak kreatív, együttműködő, kötelességtudó egyéniségekké. Szeressenek ide járni, legyen fontos számukra a közös élmény, legyenek nyitottak a világ iránt. A gyermekeket életkori sajátosságaiknak megfelelő módszerekkel, játékosan tanítom. A tanulókkal való differenciált, egyéni bánásmód nélkülözhetetlen óráimon, hiszen a gyermekek személyisége, készsége, képessége különböző. A lemaradókat segítem, támogatom. A tehetséges gyermekeket iskolai, városi, megyei versenyekre készítem fel. Tanítványaimat sok dicsérettel, pozitív megerősítéssel ösztönzöm a tanulás során. A tanórákon gyakran választok olyan tanulási módszereket, amelyek hozzájárulnak a gyermek fejlődéséhez, a társaikkal való együttműködéséhez, a reális önértékeléshez. A jó osztályközösség, szülői közösség kialakítása érdekében iskolán kívüli programokat szervezek. Fontos, hogy a gyerekek örömmel jöjjenek az iskolába, elfogadó környezetre leljenek, és barátokat találjanak. Arra törekszem, hogy a szülők bizalommal forduljanak hozzám, mert úgy hiszem, a gyermekek fejlődését együtt gondolkodásunk és cselekvésünk segíti a legjobban. Nagyon sok szeretettel várom leendő elsőseimet!

2023. május 22., hétfő 00:00

Tanítók bemutatkozása: Bató Tiborné

Bemutatkozás – Bató Tiborné (Zsóka néni) 2000-ben végeztem a Kecskeméti Tanítóképző Főiskolán, majd 3 év tanítás és másik 3 év más területen való munkálkodás után a három gyermekem főállású anyukája lettem (akik azóta már gimnazisták, családommal Ócsán élünk). 2017-ben tértem vissza a tanításhoz a Gyáli Bartók Béla Általános Iskola kötelékében, ahol 6 évig napközis tanító néniként igyekeztem több osztály és pedagógus munkáját segíteni, miközben folyamatosan tanultam és hasznos tapasztalatokat szereztem. Az évek alatt elvégzett tanfolyamok, továbbképzések szintén hozzájárultak ahhoz, hogy színesebbé, érdekesebbé, és mindenekelőtt szakmailag megalapozottá tehessem a gyerekek között végzett munkámat. Fontosak számomra a hagyományos értékek, mint pl. a család, szeretet, tisztelet, egymás megbecsülése, egymásra való odafigyelés, őszinteség, becsületesség, bocsánatkérés, a konfliktusok építő módon való rendezése. Ezek mellett a természet megismerésére, szeretetére, védelmére, valamint a testi-lelki egészség megőrzésére is igyekszem felhívni tanítványaim figyelmét, jó példákat bemutatva előttük. Szeretek olvasni, kirándulni, kézműveskedni, logikai fejtörőket, rejtvényeket megoldani. Az elmúlt tanévben Észpezsdítő szakkör keretében játékos formában igyekeztem a gyerekek logikáját, problémamegoldó gondolkodását fejleszteni. Fontosnak tartom a szülőkkel való jó kapcsolat kialakítását és a nyílt, egyenes kommunikációt, hiszen a gyermekek közös kincseink, csak az összehangolt, következetes nevelés, tanítás hozhat biztos és biztonságos fejlődést, örömteli iskolás éveket, és végül az életben való sikeres helytállást. A 2023-24-es tanév nemcsak a gyerekek számára, hanem számomra is kihívás lesz, aminek sikerességéért együtt fogunk megdolgozni. Szeretettel várom leendő első osztályos tanítványaimat!

 

 

2023. április 25., kedd 00:00

Újabb sportsikert elért Bartókosok

Gratulálunk Szabó Franciska  4. a osztályos tanulónknak  aki birkózás, 32 kg-os kategóriában országos bajnoki címet szerzett.  Felkészítő, edző: Kiss  Sándor. 

2023. április 25., kedd 00:00

Alapítványi Nap

2023. március 28., kedd 00:00

Igazgatói pályázat

Tisztelt Szülők!  Mellékelve  olvashatják Baranya Tiborné igazgatói pályázatát. 

Tisztelt Szülők! Rövidesen megkezdődik a következő tanév beiratkozási időszaka. Előzetesként  a szükséges nyomtatványokat  töltjük fel.  Bővebb tájékoztatót az elektronikus  felület megnyitását követően teszünk közzé. Megértésüket és  türelmüket köszönjük.

Tisztelettel Baranya Tiborné igazgató.